Didier Dumas

Isää vailla ja ilman sanoja

Isän merkitys lapsen tasapainossa

 

On syytä palauttaa isille heidän paikkansa ja määritellä heidän roolinsa lapsen hyvinvoinnissa. Isä ei ole vain rahantuoja, vaimonsa iso poika ja apulainen, eikä myöskään kakkosäiti. Isän asemasta riippuu lapsen psyykkinen rakenne ja terveys. Isä on se, joka rikkoo äiti-lapsikuplan, tämän pitkittyessään vahingollisen kahden suhteen, joka estää lasta itsenäistymästä ja sopeutumasta yhteiskuntaan. 

Isillä menee huonosti yhteiskunnassa niin kauan kun sitä johtavat miehet, jotka lakeja laatiessaan myöntävät vain naiselle vastuun kasvattaa lasta.

Didier Dumas on kuunnellut isiä, äitejä ja lapsia yli kaksi-kymmentä vuotta ja katsoo, että ymmärtämättömyys isän roolin merkityksestä lapsen psyykkisessä rakentumisessa on tärkeä syy lapsen mielen epäjärjestyksiin. Isien irtisanoutumisista aiheutuvat häiriöt siirtyvät ja toistuvat pahentuen sukupolvelta toiselle ja ne jäävät käsittämättömiksi, jos tarkastellaan vain yksilön tiedos-tamatonta. Hänen tapauskertomuksensa ovat vaikuttavia todis-tuksia ylisukupolvisen tiedostamattoman olemassaolosta.

Lasten psykoanalyytikko Didier Dumas on työskennellyt pitkään Françoise Dolton kanssa.

ISBN 978-951-98603-8-1  Nid. 219 s. 25,-