Françoise Dolto

Kun vanhemmat eroavat

 

Tunnettu ranskalainen "lasten puolestapuhuja" Françoise Dolto pohtii tässä kirjassa avioeroa lasten, vanhempien ja yhteiskunnan eri toimijoiden kannalta.

Miksi päädytään eroon? Unohtaako äitiyteen keskittyvä nainen kumppaninsa? Miten parisuhdetta suojellaan lapsenkin parhaaksi?

Entä kun lapsen suhteet katkeavat toisen vanhemman sukuun, ja uusperhe tuo uudet ongelmat?

Uskaltaako ja haluaako lapsi puhua siitä koulussa? Mitä hänelle vastaavat opettajat, terveydenhoitajat, psykologit?

Mitä haittaa voi olla vuorovanhemmuudesta?

Jos jo laissa määriteltäisiin vanhempien tapaamisvelvollisuus eikä vanhempien tapaamisoikeus, niin vaikuttaisiko se asenteisiin kaikilla tasoilla? Onko lapsen velvollisuus tavata vanhempaansa?

Onko laki lapsen tukena? Dolto vaatii lapselle oikeutta tulla kuulluksi huoltajuuskysymyksessä. Kuka kertoo lapselle, mitä avioeropäätöksessä sanotaan?

Avioeron vaikutuksia ei voi eliminoida eivätkä ne kaikki näy heti, vaan tulevat ilmi vasta myöhemmin, sanoo Dolto. Mutta lasta pitää kuulla ja selittää asiat, sillä vaikeneminen on vahingollista. Lapsen kasvattaminen itsenäiseksi, itsestään vastuun ottavaksi on aina — mutta erityisesti erotilanteessa — vanhempien tärkein tehtävä.

ISBN 951-98603-3-5 Nid. 140 s. 20,-