Nina Canault

Vaietut virheet jälkipolvien taakkana

Ylisukupolvinen tiedostamaton

 

Mikä on virhe? Arviointierehdys vai huono teko? Didier Dumas, psykoanalyytikko, sanoo näin:“Virhe on puhumatta jättäminen, mahdottomuus kertoa, kyvyttömyys vastata itsestään ihmisenä, puhuvana ihmisenä.”

Esi-isiltä perityt traumat siirtyvät tahattomasti seuraaville sukupolville kun vaikeita asioita ei haluta ajatella, niistä   vaietaan, tai kerrotaan valheellisia selityksiä. Mutta vaietuista asioista tulee ylisukupolvinen tuhoava fantomi. Se mikä ei ole voinut tulla esiin itkuna eikä puheena, ilmenee sairauksina tai käsittämättöminä onnettomuuksien toistamisena seuraavilla sukupolvilla.

Terapeuttinen ihme tapahtuu, kun vaiettu salaisuus löytyy. Ylisukupolvinen teoria ja sukupuun käytöstä tehdyt tutkimukset ovat tuoneet lisää ymmärrystä tapauksiin, joissa aiempi tietämys ihmisen psyyken rakenteesta on jättänyt terapeutit keinottomiksi.

Kirjassa haastatellaan genealogiaa, sukututkimusta työssään käyttäviä tutkijoita, lääkäreitä, psykoanalyytikoita ja terapeutteja.

ISBN 978-951-98603-7-4   Nid. 141 s  20,-