Willy Barral

Lapsen ruumis puhuu vanhempien historiasta

 

Vauvoilla ja pienillä Lapsilla on kautta aikojen ollut arvoituksellisia häiriöitä ja psykosomaattisiksi sanottuja ruumiillisia sairauksia. Joskus nämä häiriöt sekoittavat koko perheen tasapainon. Ne nousevat    ”ruumiin puheena” lapsella, jolla ei vielä ole sanojen kieltä itsensä ilmaisemiseen. Tämä ruumiin puhe on  kieltä, joka tulisi voida tulkita ja ymmärtää lapsen ja koko perheen auttamiseksi.

 

Miten ruumis ajattelee? Mistä se puhuu? Françoise Dolton tiedostamaton ruumiinkuvateoria lähtökohtanaan Willy Barral etsii vastauksia vanhempien omasta historiasta ja edellisistä sukupolvista: on löydettävä vastaavat  emootiot menneistä tapahtumista, jotka ovat enemmän tai vähemmän tietoisia, useimmiten  hämäräksi jääneitä ja unohdettuja.

 

Ylisukupolvisen teorian mukaan se, mitä ei ole sanottu, siirtyy seuraaville sukupolville, kunnes lopulta joku näkee vaivan selvittää, mistä on kysymys. Lapsen sairaus tai häiriö haastaa vanhempia tähän selvitys työhön, joka lapsen ”omaksi itseksi tulemisen” kannalta ensiarvoisen tärkeätä.

 

Françoise Dolto sanoi, että pienet lapset ja koirat tietävät talossa kaiken. Lapsen hiljentäminen ei poista vanhemman ahdistusta, jonka lapsi tajuaa ja saattaa ottaa kannettavakseen olemattomin eväin.

 

Francoise Dolton ja jungilaisen Pierre Solién kouluttama Willy Barral, on yksi ranskalaisen psykoanalyysin vapaimmista ja omaperäisimmistä  edustajista.

 

ISBN 978-952-67278-0-6   LOPPUUNMYYTY